ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Úvod do vizualizace a interpretace dat

Úvod do vizualizace a interpretace dat

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do práce s daty. Kurz se zaměřuje na získání praktických znalostí v oblasti datových zdrojů a následného zpracování těchto dat v podobě jejich vizualizace, jednoduchých analýz a interpretace výsledků.

Sylabus předmětu

 1. Základní pojmy – úvod do studia předmětu, statistické ukazatele
 2. Průměry – druhy průměrů a jejich použití
 3. Základní typy grafů ve statistice – volba vhodného grafu, měřítka a os
 4. Tvorba statistických grafů v MS Excel
 5. Způsoby získávání dat ve statistice – typy výběrových šetření
 6. Oficiální datové zdroje – seznámení s datovými zdroji
 7. VŠPS, SILC – podrobnější seznámení s šetřeními, metodika šetření, prezentace oficiálních výsledků
 8. Úvod do popisné statistiky – základní míry polohy a variability, analýza dat ze SILC a VŠPS
 9. Bazické a řetězové indexy – interpretace a jejich využití v makroekonomii a podnikové ekonomice
 10. Indexy 2. generace – využití indexů 2. generace v makroekonomii a podnikové ekonomice
 11. Kompozitní indexy – tvorba, využití a interpretace
 12. Samostatné zpracování analýzy dat se zaměřením na správné využití grafických nástrojů a interpretaci výsledků.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. HINDLS, Richard. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
 2. WEISS, N. Elementary Statistics. Boston: Addison Wesley. 2007.
 3. SIBIRSKAYA, E. V.  and coll.. Economic Systems Analysis: Statistical Indicators, Springer, 2018