ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Virtuální realita

Virtuální realita

Cílem předmětu je získat povědomí o technologii virtuální reality (VR), jejich současných možnostech a trendech. Studenti získají teoretický úvod do využití virtuální reality v praktickém a komerčním světě. Předmět bude zakončen tvorbou semestrální práce a její prezentací v anglickém jazyce.

Sylabus předmětu

  1. Úvod do VR problematiky - co je to virtuální realita, VR vs AR/MR, motivace pro existenci technologie VR, segmenty využívající VR, vymezení VR pro zábavu a enterprise VR, přehled nejznámějších VR zařízení a společností.
  2. Technický popis fungování VR headsetů a jejich komponent - popis základních senzorů, a aktuátorů, obecný popis algoritmů ve VR.
  3. Prostředí pro vývoj VR - Představení nejpoužívanějších engine pro VR (např. Unreal a Unity). Seznámení s konkrétním prostředím, základy práce tvorby projektu.
  4. Trackovací systémy pro VR – optické trackovací systémy, laserové trackovací systémy, elektromagnetické trackovací systémy a ultra wide band trackovací systémy.
  5. Ovladače pro VR – joysticky, rukavice, optické senzory typů Kinect, RealSense, LEAP motion.
  6. Ostatní VR příslušenství a jeho použití – chodítka, backpacky, bezdrátové moduly.
  7. VR a user experience – ukázky vhodných a nevhodných ovládání virtuální reality, příklady složitostí UX ve VR, základy správného návrhu UX.
  8. Použití VR v praxi - automotive, industry 4.0, simulátory, zábavní průmysl aj.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  1. Unity User Manual. Dostupné z: https://docs.unity3d.com/2018.1/Documentation/Manual/
  2. Unreal Editor Manual. Dostupné z: https://docs.unrealengine.com/en-us/Engine/Editor