ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Výběrový projekt

Výběrový projekt

V rámci tohoto předmětu studenti zpracují projekt na zadané téma. Cílem předmětu je naučit studenty systematické odborné práci a zlepšit prezentační dovednosti. V případě rozsáhlejšího projektu je možné zapsat si předmět ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Po skončení prvního semestru musí student odevzdat a odprezentovat částečné výstupy své práce.

Sylabus předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty systematické odborné práci a zlepšit prezentační dovednosti.