ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Zábavná matematika 1

Zábavná matematika 1

Cílem předmětu je rozšířit kurzy Matematika 1 a Matematika 2 o základy některých zajímavých oblastí matematiky, které již nejsou obsahem látky povinných kurzů, ale zároveň poskytují zajímavý a mnohdy velice zábavný pohled na matematiku. Navíc studenti mohou najít nové účinné prostředky na řešení některých úloh nebo najít zcela jiný způsob nahlížení či zobrazování některých problematik.

Sylabus předmětu

 1. Hodinová aritmetika a kongruence
 2. Komplexní čísla
 3. Diferenciální rovnice
 4. Neeuklidovská geometrie
 5. Symetrie a úvod do teorie grup
 6. Kvantové počítání

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 přednáškách po 1,5 hod ve večerních hodinách pracovního dne.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Zábavná matematika I (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • RICARDO, H. J.: A Modern Introduction to Differential Equations, Academic Press, 2009.
 • BLOOMFIELD, P.: Fourier Analysis of Time Series: An Introduction, John Wiley & Sons, 2004.
 • MANNING, H.P.: Introductory Non-Euclidean Geometry, Dover Publications, 2005.
 • EVEREST, G., WARD, T.: An introduction to number theory, Springer, 2006.