ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Zajištění kvality

Zajištění kvality

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do procesů a přístupů k zajištění kvality. Popisuje hlavní aktivity a praktiky QA a rozebírá jednotlivé aktivity z ohledu motivace, procesů i metod vyhodnocení. Kurz ukazuje principy QA a její dopady v rámci vývojových projektů i v rámci dlouhodobých aktivit v rámci IT byznysu.

Sylabus předmětu

 1. Metodiky a normy - Představení metodik a norem pro zajišťování kvality. Klasifikace metodik podle jejich zaměření.
 2. Strategie kvality - Co je a co zajišťuje strategie. Definice kvality a kvalitativní kritéria.
 3. Identifikace rizik a řízení rizik - Definice a klasifikace rizik. Jak stanovit rizika a jak je řídit. Vyhodnocení rizik
 4. Kvalita produktů a kvalita firmy - Produktové vlastnosti. Úroveň kvality vs. konzistence. Kvalitativní vlastnosti firmy/organizace. Standardizace.
 5. Řízení kvality a kontrola kvality - Verifikace vs. validace. Procesní vs. produktová kvalita. Rozdíly v přístupech zajištění kvality procesů a produktů.
 6. Role a odpovědnosti - Definice rolí v QA procesu. Odpovědnosti jednotlivých rolí. Ukázky a příklady.
 7. Testování software - Testování software jako jedna z podmnožin zajišťování a ověření kvality.
 8. Příprava testů - Testovací požadavky, příprava testovacích případů, skriptů a scénářů.
 9. Provedení a vyhodnocení testů - Spuštění testu, testovací iterace, nasazování změn. Hlášení problému, testovací log, defect report, vyhodnocení testů, životní cyklus chyby.
 10. Statistická kontrola a vyhodnocení - Kontrola výběrová vs. stoprocentní. Způsob kontroly kvality a způsob výběru vzorku.
 11. Automatizované testování - Automatické testy – architektura, kdy jsou vhodné, obecné problémy, obecné vlastnosti nástrojů pro automatické testy, automatizované unit testy. Popis z pohledu projektového řízení.
 12. Performance testování - Opakování pojmů - výkonnostních a zátěžových testů, architektura testů, SLA – obecné vlastnosti nástrojů pro performance testy, popis z hlediska projektového řízení.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. ROUDENSKÝ, P., HAVLÍČKOVÁ, A.: Řízení kvality softwaru, Computer Press, 2013
 2. WALKINSHAW, N.:  Software Quality Assurance: Consistency in the Face of Complexity and Change. Springer, 2017. ISBN 9783319648224

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. MAHFUZ, A.: Software Quality Assurance: Integrating Testing, Security, and Audit (Internal Audit and IT Audit) 1st Edition, 2016.
 2. BLACK, R.: Managing the Testing Process, Wiley, 2009
 3. CARTLIDGE, A., HANNA, A., RUDD, C., MAXFARLANE, I., WINDERBANK, J., RANCE S.: Úvodní přehled ITIL® V3, itSMF Czech Republic, o.s. s pomocí Hewlett-Packard, s.r.o., 2007.
 4. CARTLIDGE, A., HANNA, A., RUDD, C., MAXFARLANE, I., WINDERBANK, J., RANCE S.: An Introductory Overview of Itil V3. The UK Chapter of the itSMF, London, UK.
 5. PATTON, R.: Testování softwaru, Brno, Computer Press, 2002
 6. MATT, S., DOUG, R.: Testování softwaru řízené návrhem, Computer Press, 2011
 7. BLACK, R.: Critical Testing Processes, Wiley, 2003
 8. WATKINS, J., MILLS, S.: Testing IT: an Off-the-shelf Software Testing Process. Cambridge University Press, 2010.